Generelle Leiebetingelser

 

Begreper:

Leietaker er kunden, de som leier utleieobjektet.

Utleier er den som eier utleieobjektet. Formidler er Bookingkontor Elverum.

Leietaker mottar en faktura eller booking nummer når bookingen er bekreftet. Dette skjer alltid skriftlig.

 

Bestilling, betaling, avbestilling:

Bestillingen er bindende for begge parter. Betalingen skjer på forskudd, vanligvis 4 uker før oppholdet starter. Leietaker godtar leiebetingelser når denne ikke har gitt skriftlig melding innen en uke etter å ha mottatt bekreftelse på leie av overnatting. Ved bestilling nærmere enn 2 uker før ankomst, må leietaker avbekrefte bestilling senest 3 dager etter mottatt bekreftelse eller senest kl.1200 dagen før ankomst. Ved avbestilling p.g.a. sykdom og andre årsaker, gis det full refusjon inntil 4 uker før leiestart, ved avbestilling mellom 2 og 4 uker gis det refusjon på 75% av leieprisen minimum på kr 500,-. For avbestilling mindre enn 2 uker før leiestart eller ved avkortet leieperiode, gis det ikke refusjon. Dog gis det refusjon hvis enheten blir leid ut til andre gjester, minus et gebyr på kr 500.

Utleier dekker kostnader til snømåking, vedfyring og generelle driftskostnader. Utleier sørger for oppvaskhåndklær, -kluter og -såpe.

 

Generelle leiebetingelser:

Leietaker plikter å behandle huset og utstyret slik at det ikke oppstår unødig slitasje/skader, samt følger de husregler/manual som evt følger utleieenheten. Leietaker plikter å lese igjennom og følge Brukermanualen og de brukerråd som står i denne, ved bruk av utstyr. Skader som leietaker, eller besøkende som har adgang, påfører hus og innbo, pliktes å erstatte. Dersom forsikring blir benyttet, plikter leietaker å betale egenandelen, samt de utgiftene som måtte oppstå i forbindelse med forsikringsskaden. Ta kontakt med utleier snarest for å gi beskjed. Leietaker er juridisk ansvarlig for all bruk av internett/bredbånd i leieperioden. Leietaker er selv ansvarlig om det skjer noe med deres egne eigendeler eller dere som personer ved oppholdet.

 

Klager:

Huset leies ut slik det er. Mangler leietaker mener å påvise i forhold til beskrivelse, meddeles utleier umiddelbart. Eventuelle klager som ikke fremmes umiddelbart, blir ikke tatt til følge. Utleier garanterer ikke tilpasning til enhver funksjonshemming eller grad av denne. Men ta kontakt, så utleier kan vurdere om noe kan ordnes om det oppstår problemer.

 

Antall personer:

Utleie enheten er tilrettelagt for det antall personer med senger, dyner og puter som er beskrevet i annonse/nettside. Det er ikke tillatt å innkvartere flere personer med mindre en spesiell ordning avtales på forhånd. Sengeklær og håndklær kan leies.

 

Husdyr og røyking :

Kjeledyr/husdyr har dessverre ikke adgang hvis dette ikke er uttrykt i bekrivelsen. Det er ikke anledning til å røyke inne.

 

Force Majeure:

Utleier står ikke ansvarlig dersom oppholdet blir betydelig vanskeliggjort på grunn av omstendigheter som ligger utenfor utleiers kontroll (for eksempel ved brudd på vann-, tele- og energitilførsel, streiker, naturkatastrofer, krig m.v.)

 

Avreise:

Ved avreise skal huset være skikkelig ryddet. Utleier tar ansvar for sluttrenhold. Leietaker er selv ansvarlig for renhold i leieperioden, om ikke annet avtales særskilt. Leid sengetøy tas av og legges på sengene. Søppel m.m. tas med til miljøstasjonen/søppeldunk. Om huset ikke er skikkelig ryddet, vil leietaker måtte dekke merutgiftene for sluttrenholdet med kr 400 pr time. Nøkler avleveres til avtalt tid og sted.

Thanks! Message sent.